Grafisk facilitering


Grafisk facilitering – fra mange ord til få billeder

Med grafisk facilitering lærer du at ”sætte billeder på det hele” Det sker i et visuelt sprog i form af tegninger, symboler og  farver kombineret med enkle tekster. Teknikkerne bruges typisk på flipover, whiteboard eller på kæmpepapirer ”wallpapers”. Grafisk facilitering har en utrolig effekt på deltagernes læring. Metoden giver større engagement, bedre forståelse og er med til at skabe en fælles hukommelse hos deltagerne. Metoden kan bruges ved møder, workshops, undervisning m.m.

Og det er ikke svært at lære!

Du behøver bestemt ikke at have særlige tegnefærdigheder eller kreative talenter. Med de anvendte teknikker kan alle være med, og du vil blive overrasket over hvor hurtigt du opnå et mærkbart løft af din visuelle færdigheder. Læringsmetoden er baseret på erfaringer fra flere tusinder glade deltagere der har gennemført kurser hos Visuel Vision.

To forskellige kurser i Grafisk facilitering

Der udbydes to forskellige kurser, nemlig:  ”Grafisk facilitering og Grafisk facilitering og PowerPoint”.

Læs uddybende beskrivelser under faneblad ”Kurser”.

På kurset Grafisk facilitering arbejder vi med tuscher i hånden fra start til slut. Du lærer alle de grafiske teknikker, herunder:

  • Enkel tegneteknik
  • Grafiske symboler
  • Præsentationsskrift
  • Tegning af processer med kobling mellem personer, objekter, tale, tekst, farver, og effekter
  • Transformering af ord og begreber til et visuelt sprog
  • Grafiske skabeloner
 • Flotte flipovers, dynamiske whiteboards og processer på kæmpepapirer

På kurset ”Grafiske facilitering og PowerPointarbejder vi cirka 80% med grafisk facilitering og cirka 20% med temaet ”Visuelle og unikke PowerPoints”. På dette kursus er det ”håndlavede” som tegneteknik, grafiske symboler, skriftteknik m.v. stadig det bærende. Men i virkelighedens verden har mange formidlere brug for både at facilitere på fx flipover og whiteboard og samtidig bruge PowerPoint. Derfor sættes der også fokus på hvordan grafisk facilitering kan kombineres med gode visuelle PowerPoints.

Deltagerne arbejder selv på kæmpepapirer (wallpaper).

En anden måde af facilitere grafisk er at deltagerne skriver og tegner på kæmperpapirer, hvor der i forvejen er tegnet en eller flere skabeloner. På kurset ”Grafisk facilitering” præsenteres en række skabeloner til forskellige typer process